Khảo sát văn học nghệ thuật sẽ là nơi ươm mầm tài năng trẻ

Trào lưu văn học hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi nhiều xu thế hiện đại và những ảnh hưởng của công nghệ. Cần có một nơi đào tạo văn học theo những trường phái khác nhau.

Kết quả hình ảnh cho văn học nghệ thuật

Văn học đóng vai trò quan trọng trong đời sống, cũng như trong các hoạt động văn hoá, giáo dục, nhưng ngày nay những lối hành văn mới, tư tưởng mới bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin từ internet, nên đôi khi không phù hợp, những lối hành văn cũ ngày càng mai một đi và dậm chân, đây là vấn đề cực kỳ nan giải và một dấu hiệu cảnh báo nền văn học thế giới về nhân lực. Trên một bài viết của Linda Kenny Miller – một nhà văn lỗi lạc đã từng nói, chúng ta cần phải đầu tư cho thế hệ tương lai về văn học, bởi văn học tạo nên sự phong phú trong tâm hồn. Khảo sát địa chất để xây dựng một công trình phục vụ cho ươm mầm văn học có phải là sự lựa chọn tối ưu?

Văn học cần một không gian để vun bồi.

“Văn chương là một hiện tượng không ngừng vận động, không ngừng đổi mới, từ môi trường xã hội văn hóa này sang môi trường xã hội văn hóa khác, từ nhà văn này sang nhà văn khác.

Trong lĩnh vực này, đối với mỗi người sáng tác, thì những gì làm được, cho dù là thành tựu xuất sắc đi nữa, của một thời, một người nào đó, chỉ có thể là một kinh nghiệm, một lời khuyên, một sự gợi ý, một điểm xuất phát, cũng có thể là một thách thức, thúc giục, khai phá những con đường mới. Tuy nhiên trong lịch sử lâu dài của nó, văn chương vẫn có một số nét bản chất khá bền vững mà nhà văn và nhà nghiên cứu văn học cần ý thức rõ, nhằm khai thác có hiệu quả nhất sức mạnh đặc trưng của văn chương.” (đọc thêm tại http://se.ctu.edu.vn/bmnv/index.php?option=com_content&view=article&id=259:v-bn-cht-va-y-ngha-ca-vn-chng&catid=47:li-lun-vn-hc).

Để sản sinh ra những lời văn hoa mỹ, hiện đại, bay bổng, không gian là điều rất cần thiết. Việc xây dựng một trung tâm văn học nghệ thuật để tổ chức các sự kiện văn chương là một hoạt động hết sức ý nghĩa trong việc ươm mầm tài năng văn học, củng cố văn phong thế giới. Địa chất công trình là yếu tố quyết định đến hoạt động của hệ thống xây dựng về phong thuỷ, độ an toàn, chắc chắn và lâu dài. Khi đã có một cơ sở vật chất ổn định thì việc phát triển chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Posted by Tam Quan