giới thiệu về Linda Kenney Miller

Trào lưu văn học bắt đầu phát triển vào những năm đầu thế kỷ 20 với nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng, mang giá trị nhân văn sâu sắc và đánh mạnh vào tư tưởng con người. Trong đó phải kể đến quyển “Beacon on the Hill” của nhà văn lỗi lạc Linda Kenney Miller – một nhà văn yêu nước và có những tư tưởng tiến bộ, mong muốn con người luôn thoát khỏi sự bất công và có quyền được sông như những công dân bình thường.

Quyển sách nói về một vị anh hùng người Mỹ gốc Phi vào thế kỷ 20, tuy làm nô lệ nhưng đã không ngại hiểm nguy, vùng lên đấu tranh giành sự công bằng cho những người da màu. Quyển sách đã làm nên tên tuổi của Linda Kenney Miller và đã đạt giải tác phẩm hay nhất của những người Mỹ gốc Phi này. Chính Linda Kenney Miller cũng là người da màu, đứng trước sự bất công của con người, sự phân biệt chủng tộc khiến Linda Kenney Miller không thể cầm lòng. Những tác phẩm của  mang đậm tình yêu thương nhân loại, khao khát sự công bằng trong xa hội loài người lúc bấy giờ.

Hình ảnh có liên quan

Có thể nói, Linda Kenney Miller là một trong những nhà văn đại tài bậc nhất trong những năm của thế kỷ 20, những tác phẩm văn học, áng văn chính trị đã đóng góp không nhỏ vào nên văn học Mỹ, khuyến khích tinh thần đấu tranh ngoan cường chống chế độ phân biệt chủng tộc, nuôi dưỡng tình thần yêu nước và tình cảm giữa người với người. Linda Kenney Miller là niềm tự hào to lớn của những người da màu thời bấy giờ và là một nhà văn da màu vĩ đại.